вторник, 6 септември 2016 г.

ТЕСТ:ПРИЗНАВАТЕ ЛИ ЛЕСНО ГРЕШКИТЕ СИ

Резултат с изображение за влюбване вбокс
1. Мислите че в живота си сте направили съдбоносна стъпка в неправилна посока?a) да
б) не
в) не зная
2. Настоявате ли да стане на вашето, дори когато вътрешно съзнавате , че не сте прави?а) да
б) не
в) не зная
3. Споделяте ли за грешките си с близките?а) да
б) не
в) не зная
4. Бързо ли преглъщате дребните огорчения?а) да
б) не
в) не зная
5. Живеете ли с мисълта, че не ви върви в живота?
а) да
б) не
в) не зная
6. Ако трябва да започнете живота си отново, бихте ли го подхванали по друг начин?
а) да
б) не
в) не зная
7. Когато предприемте жизненоважни стъпки, търсите ли съвета на други хора, в това число на колегите си?
а) да
б) не
в) не зная
8. Можете ли да поискате извинение, дори когато не се смятате за виновни?а) да
б) не
в) не зная
РЕЗУЛТАТ:
Повече А: Вашата прекалена предпазливост не винаги е гаранция за успех. Прекалено самокритични сте и това качество ви пречи да изпълните някои свои съкровени желания. Погледнете от този ъгъл, когато трябва да предприемете някоя важна стъпка.
Повече Б: Държите здраво юздите на собствената си съдба и не ви заплашва опасност да допуснете жизненоважна грешка. Имате много черти, които ви поставят между хората с умения да планират и предвиждат собственото си бъдеще.
Повече В: Удивително умеете да усложните с дреболии живота си. Освен че се колебаете преди вземане на решение, се измъчвате и от мисълта, че може би не сте постъпили правилно.